28 februari, 2024

Carbon Capture Storage (CCS) kan minska koldioxidutsläppen från Gotlandstrafiken

Gotlandsbolaget och det norska CCS-företaget Aqualung samarbetar med ett antal industri- och forskningspartners för att utveckla teknik som kan samla in koldioxid från sjöfarten. Projektet har fått EU-finansiering och stöd från bland annat Energimyndigheten.

 

CCS-teknik, eller koldioxidlagring, är en metod som fysiskt fångar koldioxid för att sedan lagra den under jord eller i havsbottnar. Det är en teknik som redan prövas inom flera industrier, som kalk-, stål-, aluminium- och cementproduktion och som nu också utvecklas för sjöfarten. 

 

– Vår lösning utmärker sig genom en membranteknik som blir som ett filter för att kunna avskilja koldioxid på fartyg. Vi tror att CCS kan vara en av flera viktiga lösningar för att minska utsläppen från sjöfarten. På befintliga fartyg bidrar tekniken till ett lågt klimatavtryck, eftersom den är idealisk för platser med begränsat utrymme, säger Saravanan Janakiram som är projektledare från Aqualung.  

 

Den patenterade membrantekniken har utvecklats efter forskning på NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) och har en vattenbaserad beläggning som innehåller polymerer och grafenbaserade nanopartiklar. Det innebär mycket små partiklar (ca 200 nanometer) som skapar en effektiv beläggning på membranet och som gör det möjligt att skilja koldioxiden från de andra gaserna.  

 

– Systemet är designat för att effektivt kunna placeras nära befintliga komponenter och anläggningar, till exempel värmeelement eller avgasrör. Det gör det till en smart teknik för platser med begränsat utrymme, som fartyg är. Vår teknik har en mycket hög prestanda och en effektiv filtrering av koldioxid från andra gaser, säger Saravanan Janakiram.  

 

Aqualungs system kräver en betydligt mindre mängd energi än andra CCS-tekniker och det räcker med ett lågt tryck för att gasen ska kunna passera membranet. Det gör att Aqualung ser det som en framtidsteknik ur både en energi- och kostnadssynpunkt.  

 

I samarbetet som går under namnet AMbCS (advancerd membrane solutions for CCUS in Shipping) ingår sju parter från tre länder. Förutom Gotlandsbolaget och Aqualung deltar också industriföretaget Andritz, belgiska shippingbolaget Victrol, norska universitetet NTNU och norska forskningsinstitutet SINTEF inklusive SINTEF Industri och SINTEF Energy. 

 

Aqualungs CCS-membranlösning kommer att integreras ombord på ett av Victrols tankerfartyg och tillsammans kommer deltagarna i projektet att undersöka och hantera de hinder som idag begränsar CCS-användningen för sjöfarten, exempelvis om hantering av infångad koldioxid i hamn. Projektet, som finansieras inom ramen för ett europeiskt samarbetsprojekt, kommer att pågå i tre år och inkluderar flera olika användningsområden, såsom långväga sjöfartyg, färjelinjer som Gotlandstrafiken och kortare båtturer där man regelbundet stannar vid olika platser som Victrol i Belgien.  

 

Behovet av att minska koldioxidutsläppen från sjöfarten är avgörande för att minska sjöfartens påverkan på klimatet. Samarbetet mellan Aqualung och Gotlandsbolaget ett exempel på hur nya tekniker skapar innovativa sätt för att minska utsläppen från befintliga fartyg.