Gotland Horizon

Sveriges första storskaliga vätgasdrivna fartyg

2021 lanserades Gotlandsbolagets första konceptfartyg inom Horizonserien – Gotland Horizon. Detta är Sveriges första storskaliga vätgasdrivna fartyg för passagerardrift och gör att vi nu siktar högre än någonsin. Med Gotland Horizon vill vi revolutionera sjöfarten genom att erbjuda maritima transporter med reducerade utsläpp.

 

Projektet är en milstolpe inom sjöfarten i stort och inte minst för Gotlandstrafiken. Tack vare uppdaterad teknik med gasturbiner och ångturbiner i kombination kan framtidens trafik upprätthålla samma hastighet som idag, men med vattenånga som primärt utsläpp. För vid förbränning av vätgas skapas vatten.

  • Lastkapacitet: 600 personbilar / 100 lastbilar
  • Passagerarkapacitet: 1900 passagerare
  • Hastighet: 28 knop
  • Överfarstid: 3 timmar 15 minuter

Resan mot Destination Zero