19 september, 2022

M/S Visborg

M/S Visborg anlände år 2003 till Visby efter en lång resa från båtvarvet i Guangzhou i Kina. Tillsammans med sin snabbgående syster M/S Drotten kom hon att revolutionera Gotlandstrafiken med betydligt kortare överfartstider. Idag kör hon sträckan mellan franska hamnstaden Dunkerque och Rosslare på Irland.