14 december, 2022

“Gotland Horizon X – ett framtidssäkrat koncept” – en intervju med Luke Pretlove, Technical Manager på Austral

Gotland Horizon X, världens första storskaliga vätgasdrivna katamaran, har utvecklats i nära samarbete med Austal, en av världens ledande skeppstillverkare av snabbgående passagerarfärjor.

 

Luke Pretlove är Technical Manager och marinarkitekt på Austal och en del av det forskningsteam som har varit med och utvecklat konceptfartyget Gotland Horizon X. Han har ett stort intresse för utsläppsminskande teknologier där Austal spelar en viktig roll i att minska sjöfartens klimatpåverkan genom skeppsbygge.

 

– Gotland Horizon X är verkligen ett otroligt spännande projekt. Det är imponerande hur framtidsorienterade Gotland Tech Development och Gotlandsbolaget är, och deras utsläppsmål är väldigt ambitiösa, säger Luke Pretlove.

 

Konceptfartyget Gotland Horizon X bygger på en teknisk lösning med gas- och ångturbiner, en teknik som också används i andra sektorer och industrier. Detta är dock första gången som tekniken kommer användas för snabbgående passagerarfärjor. Med detta sätter Gotland Horizon X en helt ny standard för användandet av vätgas i den maritima sektorn.

 

– Fartyget har en framtidssäkrad teknik och design. Eftersom gasturbinerna kan drivas med flera olika typer av fossilfria drivmedel i så kallad ”combined cycle” maximeras effektiviteten och det hela möjliggör nya metoder att minska utsläppen från snabbgående passagerarfartyg i norra Europa, säger Luke Pretlove.

 

Austal är specialiserade inom högeffektiva och lätta fartyg som används i kommersiellt bruk på den internationella marknaden. Deras ambition är att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser med målsättningen att minska sina egna utsläpp (för scope 1, 2 och 3) med 50% fram till år 2030. Luke Pretlove menar att det inte finns någon universallösning för sjöfarten och att förutsättningarna ser olika ut beroende på vilka behov som behöver tillgodoses och i vilken miljö rederiet är verksamt i:

 

– Minskningen av koldioxidutsläpp från sjöfarten består av två delar; för det första behöver vi teknik som kan drivas av bränsle med låga utsläpp, för det andra behöver vi tillgång till den typen av fossilfritt bränsle. Det finns inte något enkelt svar på hur vi ska åstadkomma detta. Det beror på fartygets teknik, rutten och tillgången till fossilfria energikällor.

 

Luke Pretlove fortsätter med att kommentera behovet av ökad vätgasproduktion:

 

– Grön vätgas kommer bli allt viktigare då det kommer utgöra basen för många av de bränslen som sjöfarten kommer behöva för att nå sina utsläppsmål och därmed minska sin klimatpåverkan.