M/S Visborg

Första provturen är avklarad och utvärderas nu inför nya tester till sjöss. Varvet har informerat att fartyget beräknas kunna levereras i juli. Med hänsyn till transport från Kina och anpassningar i Sverige förväntas fartyget kunna sättas in i Destination Gotlands trafik efter sommaren. Kapaciteten hos Destination Gotland påverkas inte då den befintliga fartygsflottan lagts upp i bokningsbar turlista som medger att det nya fartyget kan fasas in när så blir lämpligt och då ersätta ett annat fartyg. Under tiden överträffar Destination Gotland avtalsenlig kapacitet. Förseningen beror främst på att varvet under projektets gång flyttat från sin tidigare plats till ett nybyggt varv utanför Guangzhou.

På bilderna från provturen framgår att arbete på fartyget återstår, bl.a. målningsarbete och skorstenens slutliga färg.