26 juni, 2023

Stort intresse för samtal om sjöfartens omställning

Över 100 personer deltog på Gotlandsbolagets seminarium om sjöfartens omställning som ägde rum på hotell Sheraton i Stockholm den 22 maj. Tillsammans med Föreningen Svensk Sjöfart, Stena och Wallenius och representanter från regeringen, näringslivet och akademin, diskuterades vad som krävs för att Sverige ska kunna accelerera sjöfartens omställning.

 

Ett ingångsvärde för seminariet var att det behövs branschöverskridande samarbeten för att sjöfartens omställning ska lyckas. Moderator var Björn Samuelsson, forskare vid Uppsala universitet.

 

”Vi ser stora möjligheter och lösningar för sjöfartens omställning, men faktum är att 99,98 procent av alla fartyg som går i trafik idag är fossildrivna. Bland de fartyg som är under konstruktion är motsvarande siffra 99,97 procent. Det är mycket på gång just nu – men vi behöver öka takten om klimatmålen ska nås”, inledde Björn Samuelsson, innan första panelen välkomnades upp på scen.

 

Vad innebär klimatmålen för sjöfarten?

I första panelen medverkade Fredrik Larsson från Föreningen Svensk Sjöfart, Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige och Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse. Panellisterna underströk vikten av en accelererad omställning – i synnerhet om vi ska ha en chans att nå klimatmålen, och enades om att skalan på omställningen är enorm – men den går för sakta, och här lyftes särskilt fram att staten och det offentliga bör gå före och visa vägen.

 

 ”Det är inte otydligt vad branschen önskar – däremot är det dålig leverans från politiken för att det ska kunna förverkligas”, menade Fredrik Larsson.

 

Delar av panelen såg mer radikala insatser som till exempel förbud av förbränningsmotorer som avlägset, i synnerhet när sjöfarten nu inkluderas i EU:s utsläppshandel, ETS.  Svante Axelsson å andra sidan menade att det är lite som att ”Förbjuda faxen, hur radikalt är det”. ”Tekniken finns på plats, kapitalet knackar på dörren och ändå står vi och stampar”, med det konstaterandet avslutades seminariets första block.

 

One size does not fit all

Seminariets andra block fokuserade på de olika lösningar som de tre rederierna Stena, Wallenius och Gotlandsbolaget utvecklar. Per Tunell från Wallenius tydliggjorde att de stora drivkrafterna för deras koncept med segelfartyg, Ocean Bird, är både de pågående klimatförändringarna såväl som en affärsmässig möjlighet. Claes Berglund på Stena AB berättade mer om deras satsning på batteridrivna fartyg – Stena Elektra som ses som ”en framtidssäkring”. Håkan Johansson presenterade Gotlandsbolagets satsning på Horizonserien där fossilfri vätgas ses som det primära bränslet – men där även andra fossilfria drivmedel kan vara aktuell beroende på tillgång.

 

En slutsats är att det finns många olika lösningar för olika delar av sjöfarten, men sjöfarten är otroligt energiintensiv och innan all nödvändig infrastruktur för fossilfria drivmedel har skalats upp kommer biobränslen vara ett viktigt mellansteg i omställningen.

 

Utvecklingen av energisystemen för att möta ett ökat energibehov

En naturlig följd av omställningen är ett ökat behov av fossilfri energi. Och just frågan om hur energisystemet ska utvecklas för att möjliggöra omställningen avhandlades under seminariets tredje block. Medverkade gjorde Hillevi Priscar från OX2, Sara Hugestam på Energiforsk och Kajsa Ryttberg-Wallgren från H2 Green Steel.

 

Publiken fick ta del av erfarenheter från OX2 och H2 Green Steel, om hur de hanterat tillståndsprocesser och ansökningar. Tröga tillståndsprocesser pekades ut som ett hinder för att skala upp energiproduktionen till den nivå som behövs för att möta de volymer som sjöfarten behöver.

 

Rätt politiska förutsättningar för att omställningen ska kunna accelereras

I den fjärde och sista delen av seminariet fick deltagarna från den första panelen tillsammans med Johan Davidson, infrastrukturministerns statssekreterare och Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet diskutera hur politiken ska skapa rätt förutsättningar för att omställningen ska kunna accelereras, bland annat genom att skapa rätt incitament för att företag ska våga satsa.

 

För den som missade seminariet går det att se det i sin helhet här.