19 mars, 2022

Gotlands vätgasprojekt kan ge liv till havsbotten i Östersjön

Destination Gotlands konceptfartyg, Gotland Horizon, är Sveriges första projekt för att skapa ett storskaligt vätgasdrivet fartyg för både resenärer och frakt. Utöver att skapa en fossilfri överfart mellan Gotland och fastlandet, undersöks nu möjligheten att kunna skapa ett annat stort värde för miljön – att syresätta Östersjöns havsbotten – i ett nytt projekt lett av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Gotland är en naturlig plats för att testa vätgasutveckling, då färjetrafiken spelar en nyckelroll i öns infrastruktur och tillgången till vindkraft är god. På längre sikt ser flera aktörer Gotland som ett nav för produktion av vätgas, där även de biprodukter som uppstår vid tillverkningen kan ha ett stort mervärde.

 

– För varje kilo vätgas som produceras blir det åtta kilo syrgas – du kan alltså inte tillverka vätgas utan att få syrgas. I de flesta industriprocesser släpps syret bara ut i luften, och det är ingen nackdel, men vi tycker det är bättre att den får komma till användning, säger Östen Ekengren, senior rådgivare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

Tillsammans med sina kollegor på forskningsinstitutet driver han ett nytt projekt i Burgsvik söder om Visby för att bygga en elektrolysör som ska producera vätgas. Med de planerade satsningarna på havsbaserad vindkraft på Gotland kommer elektrolysen också att kunna drivas med grön el, vilket möjliggör produktion av grön vätgas. Östen Ekengren säger att storskalig produktion av vätgas inte bara är nyckeln till att göra framtidens sjöfart mer hållbar, utan att det också har ett stort värde för hela Gotlands utveckling.

 

– Tidigare har fastlandet försörjt Gotland med el och nu blir det tvärtom. Tillgången till grön el och vätgas kan både locka företag och industrier till Gotland och skapa fler jobb, säger han.

 

Möjlighet att vända negativ utveckling

 

En viktig del i projektet är att ge biprodukterna – syrgas och värme – som kommer ur produktionen ett värde. I ett första skede ska Östen Ekengren och hans kollegor etablera och testa pilotutrustning för syresättning av Burgsviken, med målet att sedan implementera tekniken brett så att Gotland Horizon och andra vätgasdrivna fartyg kan bidra till att skapa nytt liv i havet.

 

– Östersjön är stor, men om fler färjor och fartyg kan börja använda vätgas som drivmedel och ta vara på syret som biprodukt så blir det plötsligt stora mängder vilket gör att man kan se förändring, säger Östen Ekengren.

 

Östersjön lider av brist på syrgas, vilket resulterat i stora områden med helt döda havsbottnar. Under lång tid har det släppts ut för mycket kväve och fosfor, som skapar algblomning när de frigörs. Algerna faller sedan ner till botten och förbrukar syret, vilket frigör mer fosfor som i sin tur skapar en ond cirkel med ännu mer algblomning.

 

– Havet mår allt sämre. Det är större områden för varje år som dör, och ingen gör egentligen någonting åt det, så det här skulle kunna vara ett jättebra sätt att vända en negativ utveckling, säger Östen Ekengren och avslutar:

 

– Gotland Horizon är en jättebra användare för både vätgasen och syrgasen. Det innebär att Destination Gotland kan ”gröna upp” både transporten och havet samtidigt, så det är häftigt.