13 oktober, 2023

Gotländsk biogas driver ett mer hållbart Gotland

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Biobränslen spelar en viktig roll i Sveriges väg mot att nå klimatmålen. Biogas är ett av de tillgängliga fossilfria bränslen som också effektivt kan bidra till att minska sjöfartens utsläpp.

 

 

Sedan september 2023 är Gotlandsbolaget delägare i det gotländska företaget EnergiSkiftet Sverige som producerar, utvecklar och säljer biogas genom verksamheterna Biogas Gotland, BroGas och Gotlands Fastbränsle. 

 

Idag används biogasen på Gotland framför allt till öns bussar och inom delar av industrin. En stor fördel med biogasen är att den går att använda i traditionellt fossildrivna fordon, och det går att konvertera bensinbilar till gasbilar – då kan bilens klimatpåverkan minska med upp till 80 procent. På Gotland finns det omkring 1000 registrerade gasfordon, och 70 procent av kollektivtrafiken drivs med biogas.  

 

Magnus Ahlsten är grundare och ordförande i BroGas som producerar ca 30 GWh biogas per år, vilket motsvarar ca tre miljoner liter bensin.  

 

– Vi framställer biogas lokalt på Gotland genom att använda rester från ön. Det handlar om matrester, gödsel och annat organiskt avfall som rötas i en syrefrimiljö, för att kunna omvandlas till ett miljövänligt fordonsbränsle, berättar Magnus Ahlsten. 

 

Biogasen transporteras via en gasledning från anläggningen i Bro till Visby, där den distribueras till Arlas mejeri, Gotlands Slagteri och Biogas Gotland Visby. Därifrån används den antingen direkt i produktion eller förädlas till fordonsgas för några av Gotlands fyra biogasmackar. Den lokala produktionen och användningen av gasen medför flera positiva bieffekter.  

 

– Vi återvinner material från biogasprocessen till att bli biogödsel, vilket leder till att vi varje år producerar 90 tusen ton biogödsel som används på de gotländska åkrarna. Dessutom minskar vi avståndet mellan drivmedelsproduktion och användning. Om biogasen hade producerats på en annan plats hade vi behövt frakta den hit och det i sin tur hade också skapat utsläpp, säger Magnus Ahlsten. 

 

Intresset och efterfrågan på biogas är stor och Magnus berättar om att företaget planerar för en andra anläggning, Sudretgas, på södra Gotland. På sikt skulle även Gotlandstrafiken kunna använda gotländskt producerad biogas.  

 

– Sjöfarten är en av de sektorer som kan blanda in biogas i tanken redan idag, men för att kunna användas i dagens trafik behöver den kylas ned och förvätskas. På sikt hoppas vi kunna vara en del av sjöfarten, säger Magnus Ahlsten.  

 

Biogasproduktionen är en del av den lokala energiförsörjningen på Gotland, det visar på den potential det finns att nyttja energin från det egna avfallet.

Bilder