Visby – Huvudkontor

För frågor om Hansa Destinations nya linje Nynäshamn-Rostock vänligen kontakta:
Fraktfrågor: freight@hansadestinations.com
Övriga frågor: customerservices@hansadestinations.com

Postadress: Box 1104, SE-621 22 Visby
Besöksadress: Hamngatan 1, Visby
Telefon: 0498 – 20 00 00
Telefax: 0498 – 21 27 93
E-post: rabg@gotlandsbolaget.se

Kommunikationsansvarig

Karin Bill
Tel: 0498-201060
karin.bill@gotlandsbolaget.se

Gotland Tankers AB

Besöksadress: Brahegatan 29, 114 37 Stockholm
Telefon: 08 – 52 06 68 50
Telefax: 08 – 660 73 20

Övrigt

Organisationsnummer: 556000-8020
Bankgiro: 833-3395
Postgiro: 18 93 88-2

5 + 1 = ?