Om Gotlandsbolaget

Bolaget grundades år 1865 under namnet Ångfartygsbolaget Gotland. Rederiet är Sveriges äldsta passagerarrederi. Rederi AB Gotland är ett gotländskt företag som sysselsätter nära 500 åretruntanställda med huvudkontor i Visby. Av de c:a 2.700 aktieägarna i bolaget är två tredjedelar gotlänningar.

Vår affärsidé

Rederi AB Gotlands affärsidé är att förränta kapital främst genom att investera i fartyg inom färje-, ro-ro- och produkttankområdena. I detta ingår att aktivt delta i utvecklandet av nya fartyg. Strategin är att främst koncentrera investeringarna till nya generationer fartyg med hög tekniknivå.

Kärnkompetensen i bolaget har vuxit fram ur ett hundrafemtioårigt successivt arbete med utveckling av nya generationer sjötransportsystem för Gotlandstrafiken. En förmåga som även kommit till nytta inom produkttankområdet.

Vår verksamhet

Verksamheten omfattar ägande och drift av färjor, ro-ro-, produkttankfartyg och hotellanläggningar. Färjorna, som går i trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet, drivs operativt genom dotterbolaget Destination Gotland AB. Tankrederiverksamheten ligger i dotterbolaget Gotland Tankers AB där tankfartygen förvaltas och drivs operativt. För förvaltning och drift av koncernens hotellfastigheter svarar GotlandsResor AB.

Vårt engagemang på Gotland

Att det gotländska samhället och näringslivet växer och utvecklas är nödvändiga villkor för att vår kärnverksamhet, färjetrafiken till och från Gotland, ska utvecklas. Därför har Rederi AB Gotland ända sedan grundandet år 1865 varit en viktig faktor i utvecklingen av Gotland. Våra insatser och investeringar sträcker sig därför utanför den direkta rederirörelsen. Vårt engagemang omfattar en stor bredd, från utbildning och kultursatsningar till hotell och boendeanläggningar. Med ett brett sponsorskap av kultur och andra samhällsnyttiga verksamheter vill vi göra Gotland så attraktivt som möjligt och skapa en maximal grund för Gotlandstrafiken.

Vårt miljöansvar

Vi värnar om den gemensamma miljön och om en hållbar utveckling. Detta gör vi genom att minimera inverkan på såväl den marina som landbaserade miljön inom vår verksamhet genom att ständigt verka för att:

  • minimera utsläppen av växthusgaser
  • minimera skadliga utsläpp till havet av bl.a. oönskat spill och läckage av hydrauloljor, hylsoljor och smörjoljor
  • kontinuerligt minska användningen av miljöpåverkande kemikalier
  • minska avfallsmängden från verksamheterna
  • optimera metoder att kontrollera och minimera energiförbrukning av klimatanläggningar, varmvattenförbrukning, uppvärmning m.m.

Vi har en miljöeffektiv färjeflotta och vi bedriver fortlöpande utvecklingsarbete för miljöförbättringar. Miljöledningssystemet för färjetrafiken är certifierat enligt ISO 14001 sedan år 2003.

Övriga bolag

Vi driver vid sidan om Gotlandsbolaget ytterligare fyra verksamheter. Läs mer om dessa här nedanför.

» Destination Gotland
» Gotland Tankers
» Gotlandsresor
» Stockholms Reparationsvarv
» (Skärgårdsbolaget)

Aktuellt

Gotlandsbolaget kommunicerar finansiellt utfall per den 31 augusti

Gotlandsbolaget offentliggör finansiell information som visar på ökade bränslekostnader, vilket drar ner resultatet för perioden 1 januari-31 augusti 2022 jämfört…

Gotlandsbolaget har avtalat om att sälja M/S Valentine

Gotlandsbolaget har idag ingått avtal om försäljning av M/S Valentine till KiwiRail Ltd.  Fartyget har hyrts av KiwiRail Ltd och trafikerat Cooksundet, Nya Zeeland…