M/S Gute

SignalbokstäverSGON
Drift och underhållsansvarDestination Gotland AB
SysselsattReservfartyg för Gotlandstrafiken
Byggd1979 vid Falkenbergs varv, Falkenberg, Sverige
Imo nr7802794
L.ö.a.138,7 m
Längd mellan p.p.132,68 m
Bredd16,9 m
Djupgående4,32 m Ro-Ro passagerarfärja/3,63 m 1 compartment Ro-Ro passagerarfärja/3,42 m 2 compartment Ro-Ro passagerarfärja
Bruttodräktighet7616
Nettodräktighet2285
Dödvikt3652 ton Ro-Ro passagerarfärja/2287 ton 1 compartment Ro-Ro passagerarfärja/
1894 ton 2 compartment Ro-Ro passagerarfärja
Fart15 knop
FartygstypRo-Ro passagerarfärja
Huvudmaskineri4680 kW
Hjälpmaskineri1986 kW
Passagerarkapacitet12 som Ro-Ro/66 som 1 compartment Ro-Ro passagerarfärja/86 som 2 compartment Ro-Ro passagerarfärja
Hyttkapacitet18 hytter, 61 bäddar
Lastkapacitet969 lastmeter Ro-Ro
828 lastmeter Ro-Ro passagerarfärja
KlassLloyd’s Register +100A1, Ice class 1A