28 maj, 2024

Shippax 2024: One fuel does not fit all

Under den årliga Shippaxkonferensen, 13–15 maj 2024 samlades ledande aktörer ombord på M/S Baltic Queen för att diskutera de senaste framstegen inom sjöfarten, och nästa generations fartygsdesign. Det är tydligt att vi befinner oss i en bransch som går från att använda ett enda drivmedel – fossil olja – till ett teknikskifte med flera olika energislag och drivmedel beroende på lokala möjligheter och förutsättningar. One fuel does not fit all.

Marcus Risberg, vd på Destination Gotland, Christer Bruzelius, och Henry Hammarström från Gotland Tech Development, var där och berättade om designen av bränslesystemet för Horizon X och nästa steg i utvecklingen av fartyget. Ambitionen är att bygga ett maskineri som är framtidssäkrat för olika drivmedel, och som kan drivas av biobränslen fram till att fossilfri vätgas finns tillgängligt i större skala. På bilden kan du se hur en kombination av flytande biogas (LBG) och vätgas kan användas för att framtidssäkra fartygets framdrift.

 

– Vätgas är rent, energirikt och kan produceras lokalt. Men i dagsläget saknas den mängd som behövs för att kunna driva Gotlandstrafiken. Därför behöver vi ett system som kan hantera flera olika fossilfria bränslen, säger Christer Bruzelius.

 

 

Vi lyssnade till flera olika initiativ och teknikutveckling för att minska utsläppen. För även om det inte finns en gemensam standard arbetar vi mot samma målbild – att minska sjöfartens klimatpåverkan och stärka konkurrenskraften inom EU fram till 2050.

 

– Det är hoppfullt att se hur konkreta åtgärder börjar komma på plats för att minska sjöfartens utsläpp, inte minst finns det en ökad efterfrågan på fossilfria bränslen och hållbar teknik. De beslutade klimatregelverken skapar förutsättningar att både ställa om och fortsätta vara konkurrenskraftig, säger Henry Hammarström.

Här kommer några av våra spaningar:

 

Elektrifiera där det går

Det är tydligt att elektrifieringen vi ser inom andra transportslag även kommer vara en del av sjöfartens omställning. Elektrifiering ger en hög verkningsgrad med upp till 85% och med fossilfria energikällor kan fartyget uppnå nollutsläpp. Men det passar inte alla. Främst kommer det vara passagerarfartyg som trafikerar kortare sträckor på upp till 20–30 nautiska mil, (ungefär en tredjedel av sträckan mellan Gotland och fastlandet), som kan använda eldrift. Inte minst i takt med att fartygen utvecklas till en lättare design som kan upprätthålla höga hastigheter tack vare ”foil”-teknik. En av utmaningarna kring elektrifiering handlar om batteriernas kapacitet och krav på säkerhet och brandskydd, där det ställs höga krav. För större och tyngre fartyg som färdas längre sträckor och i högre hastigheter, kan batterilösningar bli för tunga eller ta för lång tid att ladda, vilket gör dem mindre praktiska.

 

Flexibilitet genom metanol

För mer energikrävande, ofta längre rutter ser vi en växande trend kring metanol som framtidsbränsle. Inte minst för så kallad deep sea shipping som trafikerar världshaven och som behöver säkra tillgång till bränsle på olika kontinenter. Metanol är den lättare och kan förvaras både i längre tid och i stor mängd ombord, jämfört med både LNG och vätgas.

 

Idag finns långt ifrån den tillgång på metanol som behövs och därför ser vi nu att flera rederier beställer fartyg som initialt kommer drivas av Heavy Fuel Oil (HFO)/tjockolja men som kan anpassas till metanol. Ett alternativ som ställer krav på skrubbers och andra reningstekniker fram till den dag att metanol finns att tillgå, och inget alternativ för den som vill minska utsläppen här och nu.

 

Vätgas lägger grunden för omställningen

På Gotlandsbolaget har vi tagit stora steg för att kunna utveckla fartygserien under namnet Horizon och Horizon X som kan drivas med 100% vätgas och vi samarbetar med flera energiproducenter för att utveckla tillgången på drivmedlet. Runt om i Europa ser vi flera fartyg i produktion som kan drivas av vätgas, här finns det exempel från både Estland och Norge med bland annat en stor vägfärja som har en kombination av batteri-och vätgasdrift.

 

Vätgas kommer spela en viktig roll för framställningen av många fossilfria bränslen, som insatsvara till bland annat e-bränslen. Men för att framställa dessa krävs också biomassa vilket det är brist på. Fördelen med e-bränslen är att de är enklare att transportera och lagra än vätgasen i sin rena form.

 

Navigering mot en grönare framtid

Årets Shippax markerade en betydande förändring jämfört med tidigare år. Branschen har övergått från att utforska olika alternativ för hållbara drivmedel till att nu börja fatta beslut om vilka lösningar som bäst uppfyller de olika aktörernas behov och ambitioner. Sammanfattningsvis är det tydligt att sjöfarten rör sig mot mer flexibla energilösningar som kan anpassas till mer hållbara alternativ när tillgången finns på plats. Det finns dock ingen universallösning. Olika typer av drivmedel kommer att behövas för att driva denna förändring framåt, vilket understryker behovet av en mångfacetterad ansats till innovation och utveckling inom sjöfartsindustrin.