Våra fartyg

Rederi AB Gotland-koncernens fartygsinnehav sträcker sig från  snabbgående färjor för Gotlandstrafiken till produkttankfartyg som fraktar raffinerade petroleumprodukter över hela världen.

Passagerarfartygen, som trafikerar Visby-Nynäshamn/Oskarshamn är snabbgående fartyg och har kapacitet för 700-1650 passagerare och 150-500 personbilar vardera. De fyra större färjorna byggdes för Gotlandstrafiken i Guangzhou, Kina och de två mindre snabbfärjorna är byggda i Frankrike respektive Italien.

Produkttankfartygen är i storlekarna 49 000 till 53 000 ton. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbeten eller uthyrs på kontraktsbasis. Tekniskt management sköts av externa bolag.

Läs mer om respektive fartyg via listan här till höger.