Skärgårdsbolaget

Den 30 September 2019 var sista trafikdagen för Skärgårdsbolaget. Waxholmsbolagets fartyg drivs från den 1 Oktober 2019 av Blidösundsbolaget AB.

Övriga bolag

Vi driver vid sidan om Gotlandsbolaget ytterligare fem verksamheter. Läs mer om dessa här nedanför.

» Destination Gotland
» Gotland Tankers
» Gotlandsresor
» Stockholms Reparationsvarv
» Skärgårdsbolaget

Aktuellt

Försäljning av servicefartyg

Rederi AB Gotland har sålt servicefartygen Accomplisher, Attender, Advancer, Discoverer och Developer till Northern Offshore Services A/S. Efter försäljningen har…

Fartygsleverans

M/s Thjelvar levererades till Rederi AB Gotland den 30 december 2019. Fartyget är systerfartyg till m/s Visborg som levererades i december 2018. Båda fartygen är byggda…