Skärgårdsbolaget

Den 30 September 2019 var sista trafikdagen för Skärgårdsbolaget. Waxholmsbolagets fartyg drivs från den 1 Oktober 2019 av Blidösundsbolaget AB.

Övriga bolag

Vi driver vid sidan om Gotlandsbolaget ytterligare fem verksamheter. Läs mer om dessa här nedanför.

» Destination Gotland
» Gotland Tankers
» Gotlandsresor
» Stockholms Reparationsvarv
» Skärgårdsbolaget

Aktuellt

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 Rederiaktiebolaget Gotlands 155:e verksamhetsår  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 403 Mkr (270) …

Försäljning av M/T Ami

Rederi AB Gotland har sålt och levererat produkttankfartyget M/T AMI  (byggt 2012) till det italienska rederiet Amoretti Armatori Group. Under hösten  2019 såldes…