Stockholms Reparationsvarv AB

Stockholms Reparationsvarv AB ägs till 62,5 procent av Rederi AB Gotland. Varvet ligger på ön Beckholmen i Stockholm som är ett av Sveriges äldsta ännu verksamma industriområden med rötter från 1600-talet och där har funnits ett reparationsvarv sedan 1850-talet.

Varvet reparerar mellan 50 och 100 fartyg per år och utför alla slag fartygsreparationer på alla typer av fartyg såsom last-, tank-, roro- och passagerarfartyg samt pråmar, skärgårdsbåtar och arbetsbåtar. För statens räkning repareras också kustbevakningsfartyg, vägfärjor, örlogsfartyg och isbrytare.

Varvet är fullt utrustat med torrdockor, kranar, kajer, förråd och verkstäder samt är certifierat enligt ISO 9001 kvalitet och ISO 14001 miljö.

VD för Stockholms Reparationsvarv AB är Staffan Röberg.
staffan@srvab.com

Läs mer om Stockholms Reparationsvarv AB på www.srvab.com

logo_stockholm_repairyard

Postadress: Beckholmen, 115 21 Stockholm
Besöksadress: Beckholmen, 115 21 Stockholm
Telefon: 073-327 92 23
Epost: info@srvab
Org. nr: 556426-2391

Övriga bolag

Vi driver vid sidan om Gotlandsbolaget ytterligare fem verksamheter. Läs mer om dessa här nedanför.

» Destination Gotland
» Gotland Tankers
» Gotlandsresor
» Stockholms Reparationsvarv
» Skärgårdsbolaget

Aktuellt

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2017

Ladda ner hela delårsrapporten här › Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2017 – 31 december 2017 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 304…

Sjösättning av fartyg nr 2

Måndagen den 24 juli 2017 sjösattes det andra av två systerfartyg som Rederi AB Gotland beställt på GSI-varvet i Kina. Fartyget har arbetsnamnet M/S Thjelvar men…