Destination Gotland

Destination Gotland AB, som är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland, bildades år 1997 med syftet att lägga anbud på trafiken till och från Gotland. Gotlandstrafiken har sedan år 1998 bedrivits i Destination Gotlands regi på uppdrag av staten. Nuvarande avtal med Trafikverket avseende Gotlandstrafiken gäller för perioden 1 februari 2017 till 31 januari 2027.

Färjetrafiken är ett av Europas modernaste trafiksystem till sjöss, bestående av fyra snabbgående fartyg. Årligen transporterar Destination Gotland cirka 1,7 miljoner passagerare, 550 000 personbilar och 850 000 längdmeter gods. Under sommarsäsongen körs upp till 18 turer per dygn. Destination Gotland har ca 400 årsanställda och huvudkontoret i Visby.

Destination Gotland har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och vi arbetar aktivt för att reducera fartygens miljöpåverkan. Fartygens samtliga maskiner har katalytisk avgasrening och drivs med lågsvavligt bränsle.

VD för Destination Gotland AB är Christer Bruzelius, christer.bruzelius@destinationgotland.se

Läs mer om Destination Gotland på www.destinationgotland.se

logo_Destination-Gotland

Postadress: Box 1234, 621 23 Visby
Besöksadress: Korsgatan 2, Visby
Huvudkontor: 0498-20 18 00
E-post: info@destinationgotland.se
Org. nr: 556038-2342
VAT-nr: SE556038234201

Övriga bolag

Vi driver vid sidan om Gotlandsbolaget ytterligare fem verksamheter. Läs mer om dessa här nedanför.

» Destination Gotland
» Gotland Tankers
» Gotlandsresor
» Stockholms Reparationsvarv
» Skärgårdsbolaget

Aktuellt

Hansa Destinations launches new Ro/Pax service between Nynäshamn and Rostock

13 July, 2021 Rederi AB Gotland’s new Hansa Destinations ferry service starts at the end of August and will transport cargo and passengers between Nynäshamn in Sweden…

Rederi AB Gotlands nya färjelinje Hansa Destinations startar i slutet av augusti

Rederi AB Gotlands nya färjelinje Hansa Destinations startar i slutet av augusti och kommer att transportera både gods och passagerare mellan Nynäshamn i Sverige och…