Skärgårdstrafiken

Sedan år 2016 har Rederi AB Gotland, genom det helägda dotterbolaget Skärgårdsbolaget AB, bedrivit skärgårdstrafik i mellersta skärgården i Stockholm.

Stockholms Läns Landsting har upphandlat en ny operatör som övertog uppdraget den 1 oktober 2019.