Välkommen till Rederi AB Gotland

Gotlandsbolaget grundades 1865 under namnet Ångfartygsbolaget. Rederiet är Sveriges äldsta passagerarrederi »

Aktuellt

juni 2015
Rederi AB...
Rederi AB Gotland har tecknat kontrakt med GSI-varvet i Kina för ytterligare ett passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 ... »

juni 2015
Årsstämmokommuniké
Årsstämma den 4 juni 2015 i Visby Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansv... »