Välkommen till Rederi AB Gotland

Gotlandsbolaget grundades 1865 under namnet Ångfartygsbolaget. Rederiet är Sveriges äldsta passagerarrederi »

Aktuellt

mars 2015
Bokslutskommuniké 1...
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 329 Mkr (178). Rörelseresultatet uppgick till 250 Mkr (172). Resultat efter skat... »

december 2014
Rederi AB...
Rederi AB Gotland har av Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen (Laurin Maritime) förvärvat 50 procent i tre produkttankers. Fartygen,... »