Välkommen till Rederi AB Gotland

Gotlandsbolaget grundades 1865 under namnet Ångfartygsbolaget. Rederiet är Sveriges äldsta passagerarrederi »

Aktuellt

juni 2014
Årsstämmokommuniké
Årsstämma den 18 juni 2014 i Visby Verksamheten omfattar rederirörelse i form passagerarfartyg och produkttankfartyg, där de h... »

juni 2014
Årsstämman 2014...
Klicka här för att ladda ner dagordning och styrelsens fullständiga förslag till Årsstämman 2014... »